top of page

בית חזין, נווה אטי"ב

שטח כולל: כ- 210 מ"ר

שנת סיום: 2020

בית עם אמירה אישית-אמנותית שמתאימה בדיוק לבעליו. בהתאם לחזונו, נבנה בית בסגנון תעשייתי-מודרני-אקלקטי, שמתאים למגוון אפשרויות מגורים ואירוח.


תכנון אדריכלי - בית חזין

תכנון אדריכלי - בית חזין

  • Whatsapp
  • PngItem_99241
  • Instagram
  • Facebook
  • kindpng_804525
  • Whatsapp
  • PngItem_99241
  • Instagram
  • Facebook
  • kindpng_804525
bottom of page